קישורים שימושיים

אספנו בשבילכם רשימה של קישורים שימושיים, בהם תוכלו להשתמש בנושאים שונים

אתר לשכת עורכי הדין בישראל

www.israelbar.org.il

בנק ישראל - איתור חשבונות מוגבלים

איתור חשבונות מוגבלים

www.bankisrael.gov.il/black.html

משרד המשפטים

משרד המשפטים ,שירותים,תשלומים,טפסים,יחידות המשרד,יצירת קשר,רשימת תפוצה,פרטי מידע נפוצים.

www.justice.gov.il

הוצאה לאור של לשכת עו"ד

אתר זה מספק שירותי תקשורת לעורכי-דין, הכוללים:
תקשורת ללשכות ההוצאה לפועל באמצעות שירות זה יכולים עורכי-הדין לפתוח תיקים, לבצע עיקולים ולהגיש בקשות שונות באופן אלקטרוני ישירות ללשכת ההוצאה לפועל.
תקשורת להנהלת בתי-המשפט באמצעות שירות זה יכולים עורכי-הדין להגיש באופן אלקטרוני תביעות ממוכנות לבתי-המשפט. השירות יכלול תביעות בסדר דין רגיל, בסדר דין מקוצר ובקשות לפסקי דין.

www.publaw.co.il/lawsite/

רשם החברות

אתר רשם החברות
חיפוש חברה/שותפות

147.237.72.24/WebOJSite/CompaniesList.aspx

נסח טאבו

משרד המשפטים, אגף לרישום והסדר מקרקעין

ecom.gov.il/Counter/alternative/tabuNesach/Homepage.aspx

נסח חברה

משרד המשפטים, רשם החברות

ecom.gov.il/counter/alternative/cde/CdeInputPage.aspx

עוסק מורשה

באמצעות אתר זה ניתן לקבל פרטי עוסק מורשה לפי מספר עוסק מורשה או מספר תיק ניכויים.
פרטי עוסק מורשה שמוצגים הם כינוי עסק, מען, ממונה איזורי ומצב פעילות.

www.misim.gov.il/emosek/

מחשבון גוש חלקה

בסיס נתוני כתובות: כולל בעיקר ישובים הגדולים מ- 2000 תושבים ואשר בהם קיימת מערכת כתובות עירונית ממאגר נתוני מפ"י.
בסיס נתוני גוש חלקה: כולל מידע קדסטרי על מספרי גושים/חלקות שעברו הסבה למאגר הנתונים הספרתי של מפ"י.
השימוש ביישום הוא לקבלת מידע בלבד ובאחריות המשתמש.
היישום בהרצה, יתכן מידע חסר, אשר יעודכן בהקדם.
בשלב זה השירות ניתן בחינם.

www.gov.il/FirstGov/TopNav/OfficesAndAuthorities...

רשם המשכונות

רשם המשכונות
אגרות עיון ורישום משכון

ecom.gov.il/counter/general/homepage.aspx

משרד המשפטים - פושטי רגל

ניתן לערוך חיפוש לפי כל אחת מהאפשרויות הבאות: מספר ת.ז. של החייב, שם משפחת החייב, מס' התיק בבית המשפט, מס' התיק בכונס הרשמי

147.237.72.63/poshtim/Main/Tikim/wfrmListTikim.aspx